Miljø og etikk

Se også vår : Integrity Next Sustainability Profile

Profil Design Norge AS er opptatt av miljø og produksjonsforhold, og har derfor fokus på følgende:

Sikker produksjon – tester og sertifisering

Vi er opptatt av å sikre gode miljøforhold i produksjonen hos våre produsenter. Vi stiller derfor en rekke krav til av våre leieprodusenter, som også besøkes jevnlig av uavhengige kontrollører.

Det er dessverre en stor jungel av miljøvennlige standarder og «Eco labels» Her er 461 av de:
Vi har derfor fokus på to av de mest utbredte og anerkjente standardene:

OEKO-TEX®

Denne ordningen er den mest utbredte av alle miljømerkinger for tekstiler.
Globalt unison standard for testing og sertifisering av tekstil råvarer og sluttprodukter i alle ledd av produksjonen.
Gir kunden muligheten til å vurdere den den økologiske kvaliteten på tekstiler.
https://www.oeko-tex.com

BLUESIGN®

En uavhengig bransjestandard i tekstilindustrien for å i betydelig grad redusere økologisk fotavtrykk i produksjonsprosesser og sluttprodukter. Standarden er delt opp i fem områder: Ressurs produktivitet , forbruker sikkerhet , utslipp til luft , utslipp i vann, og helse og sikkerhet, se også: http://www.bluesign.com

REACH

For å dokumentere at produktene vi produserer tilfredstiller alle krav tilbyr vi også produkt og material tester som f.eks REACH (SVHC most common) +Cadmium and PAH test. Dette utføres av nå av TÜV Reinland.

PRODUKSJONSFORHOLD – RETTIGHETER – SIKKERHET
Profil Design Norge AS er opptatt av produksjonforholdene hos våre leieprodusenter.Bl.a. sikkerhet på arbeidsplassen, forbud mot barnearbeid,lønningsstandarder, antikorrupsjon, foreningsfrihet og respekt for miljøet. Vi prioriterer derfor leieprodusenter som er kontrollert og godkjent av amfori BSCI (The Business Social Compliance Initiative), og som overholder ILO-standarder (International Labour Organization), og andre viktige internasjonale forskrifter som FN’s konvensjoner for menneskerettigheter og retningslinjer fra OECD, Se også: amfori BSCI

21