Fra ide til ferdig produkt

PROFIL DESIGN NORGE AS ble etablert i 1989, og har 30 års erfaring med spesialproduksjon av profilklær og profilprodukter. Vi er tett på våre kunder, og setter oss inn i deres utfordringer og hverdag. Mange har vært med oss i 10-25 år, det er vi stolte av. Vi tilbyr konsept, design, produktutvikling og produksjon. Det handler om god profilering. På kort og lang sikt.

Konsept

Vi har siden 1989 levert effektiv kommunikasjon gjennom produkter som er attraktive for mottakeren, bygger identitet, og som gir vår oppdragsgiver de ønskede resultater. Vi tilbyr design og spesialproduksjon i alle produktkategorier, og 80 % av våre leveranser går direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd. Vi jobber langsiktig og resultatorientert samarbeid med våre kunder, og kunnskapen om våre kunder er avgjørende for gode resultater.

PROFILKLÆR OG PROFILPRODUKTER: EN BETYDELIG DEL AV MARKEDSFØRING GLOBALT

I følge bransjeorganisasjonene ASI, PPAI,PSI og EPPA utgjør profilbransjen ca. 5 % av all markedsføring globalt,
og ca. 10 % av all markedsføring utenom media.

PROFILKLÆR OG PROFILPRODUKTER FORSTEKER IDENTITET OG KJENNSKAP

Våre kunder oppnår dette ved å benytte produkter som blir hyppig brukt over lengre tid
p.g.a. kvalitet, design og funksjon.

Desto hyppigere bruk / lengre varighet = Lavere pris pr. eksponering
M.a.o. kan et produkt med høyere pris gi lavere pris pr. eksponering

Uansett hva man velger er det avgjørende at kvalitet/design/funksjon er forenelig med den profil
man ønsker å identifisere sitt selskapsnavn eller varemerke med.

DESIGN

Design

Vi tilbyr design i alle produktkategorier,  både for profilering og OEM.

Vi er opptatt av å levere produkter med god funksjon og kvalitet, samtidig som at elementer i kundens profil gjenspeiles og blir en integrert del av produktet. Videre er det viktig å ha den nødvendige kunnskap om produksjon, slik at produktet kan produseres til en fornuftig pris.Vi designer profilklær, profilprodukter og arbeidstøy, samt OEM for en rekke kunder i forskjellige bransjer.

PROFILKLÆR OG PROFILPRODUKTER BØR IKKE FREMSTÅ SOM LØSREVET FRA ØVRIG PROFIL OG KOMMUNIKASJON

Profilproduktet skal være med på å underbygge og forsterke bedriftens profil og kommunikasjon, slik at budskapet og hvem som er avsender formidles klart og tydeliig.

GODT DESIGN BIDRER TIL DETTE. Et godt design er først godt nok når oppdragsgiver oppnår sin målsetning. Dette i sin tur fordrer at mottaker av et profilprodukt virkelig liker det, og benytter det. Profil Design Norge AS mottok i 2011 MERKET FOR GOD DESIGN i klassen industridesign av Norsk Designråd.

Se også NORSK DESIGN«Da STIHL besluttet å utvikle en sele for profesjonelle brukere av ryddesag tok de kontakt med Profil Design Norge. – Deres kreativitet og nytenking kombinert med våre bransje- og brukererfaring ble en perfekt kombinasjon, og ga oss et godt produkt. Vi lærte at design hører hjemme på alle arenaer, selv på en ryddesagsele, fastslår markedssjef Pål Virik Nilsen» 

DESIGN Merket for god design

 

Produksjon

Vår målsetning: Høyere kvalitet / bedre design / gode priser.

80 % av våre leveranser går direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd
Vi tilbyr spesialproduksjon,med integrert merkeprofi i design, i alle produktkategorier. Dette gir våre kunder muligheten til å produsere unike produkter. Videre tilbyr vi muligheten til reproduksjon av identiske produkter.

Vi eier også varemerket M&V® / Mountain & Valley® og representerer In-Way Outdoor® i Skandinavia..

Produksjonen er basert på leieproduksjon uten fordyrende mellomledd. Våre produsenter har lang erfaring med produksjon for kjente merkevarer som f.eks.: ALP RAUCH, UMBRO, FILA, QUICKSILVER,LOWE ALPIN,, THE NORTH FACE. Vi stiller strenge krav til profesjonalitet og kvalitet fra våre leieprodusenter, også hva angår miljø / etikk*. Se eget oppslag

Produksjonslandene er idag hovedsakelig  Kina, Taiwan, Polen, India, Portugal og Tyskland

Vi besørger alt i.f.m. med produksjonen; design, materialvalg, tilbehørsspesifikasjon, størrelseskjema,, valg av merkemetoder, o.s.v. Når alt er på plass, oversendes spesifikasjoner til produsent, stoffer og tilbehør bestilles, produsenten tilskjærer mønster og/el lager verktøy m.m. Deretter produseres prototype / prøve for godkjennelse, slik at våre kunder er sikret å få det de har bestillt.

Kvalitetsikring er svært viktig for oss i Profil Design Norge AS. Vi er er opptatt av å levere produkter av høy kvalitet som innfrir våre kunders forventninger. Vi benytter kun anerkjente og seriøse leverandører av råvarer, og vår leieproduksjon foregår i ordnede forhold hos erfarne og profesjonelle produsenter. Kvalitetssikring ivaretas ved bl.a.: systematiserte handelsløsninger, gjennomarbeidede kravspesifikasjoner, høye krav til godkjennelse av råvarer i produksjon, innarbeidede rutiner i forbindelse med produksjon og godkjennelse av prototyper, Inspeksjon av varer før skipning i produksjonslandet, og sist men ikke minst stikk-kontroll av forsendelser ved ankomst, før utlevering/distribusjon. For å dokumentere at produktene vi produserer tilfredstiller alle krav tilbyr vi også produkt og material tester som f.eks REACH (SVHC most common) +
Cadmium and PAH test. Dette utføres av nå av TÜV Reinland.

Vi besøker våre leieprodusenter jevnlig for oppfølging og kontroll, samt for å oppdatere oss på produsentenes utvikling, nye produkter og produksjonsmetoder, samt for å se hvordan arbeidsforholdende er.

PRODUKSJON

 

 

Miljø og etikk

Profil Design Norge AS er opptatt av miljø og produksjonsforhold, og har derfor fokus på følgende:

Se også vår : Integrity Next Sustainability Profile

Sikker produksjon – tester og sertifisering

Vi er opptatt av å sikre gode miljøforhold i produksjonen hos våre produsenter. Vi stiller derfor en rekke krav til av våre leieprodusenter, som også besøkes jevnlig av uavhengige kontrollører.

Det er dessverre en stor jungel av miljøvennlige standarder og «Eco labels» Her er 461 av de:
Vi har derfor fokus på to av de mest utbredte og anerkjente standardene:

OEKO-TEX®

Denne ordningen er den mest utbredte av alle miljømerkinger for tekstiler.
Globalt unison standard for testing og sertifisering av tekstil råvarer og sluttprodukter i alle ledd av produksjonen.
Gir kunden muligheten til å vurdere den den økologiske kvaliteten på tekstiler.
https://www.oeko-tex.com

BLUESIGN®

En uavhengig bransjestandard i tekstilindustrien for å i betydelig grad redusere økologisk fotavtrykk i produksjonsprosesser og sluttprodukter. Standarden er delt opp i fem områder: Ressurs produktivitet , forbruker sikkerhet , utslipp til luft , utslipp i vann, og helse og sikkerhet, se også: http://www.bluesign.com

REACH

For å dokumentere at produktene vi produserer tilfredstiller alle krav tilbyr vi også produkt og material tester som f.eks REACH (SVHC most common) +Cadmium and PAH test. Dette utføres av nå av TÜV Reinland.

PRODUKSJONSFORHOLD – RETTIGHETER – SIKKERHET
Profil Design Norge AS er opptatt av produksjonforholdene hos våre leieprodusenter.Bl.a. sikkerhet på arbeidsplassen, forbud mot barnearbeid,lønningsstandarder, antikorrupsjon, foreningsfrihet og respekt for miljøet. Vi prioriterer derfor leieprodusenter som er kontrollert og godkjent av amfori BSCI (The Business Social Compliance Initiative), og som overholder ILO-standarder (International Labour Organization), og andre viktige internasjonale forskrifter som FN’s konvensjoner for menneskerettigheter og retningslinjer fra OECD, Se også: amfori BSCI

21

 • Designpris

  Merket for god design

  Profil Design Norge AS fikk sammen med STIHL tildelt Merket for god design som belønning for vellykket bruk av design i forbindelse med utvikling av ryddesagselen ”X-FIT”.

  STIHL® X-FIT ryddesagsele:
  Juryen er besnæret av hvordan produktet faller inn i STIHLs strategiske tanker og helhetlige produktportefølje. STIHL nøyer seg ikke med å lage førsteklasses motorsager ryddesager, de utvikler også tilleggsprodukter som gjør dem bedre å operere og som fungerer som merkevarebyggere

  Prosjektgruppe byrå:
  Stig Skjølås, Design/produksjon, Profil Design Norge AS