Produksjon

Vår målsetning: Høyere kvalitet / bedre design / gode priser.

80 % av våre leveranser går direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd
Vi tilbyr spesialproduksjon,med integrert merkeprofi i design, i alle produktkategorier. Dette gir våre kunder muligheten til å produsere unike produkter. Videre tilbyr vi muligheten til reproduksjon av identiske produkter.

Vi eier også varemerket M&V® / Mountain & Valley® og representerer In-Way Outdoor® i Skandinavia..

Produksjonen er basert på leieproduksjon uten fordyrende mellomledd. Våre produsenter har lang erfaring med produksjon for kjente merkevarer som f.eks.: ALP RAUCH, UMBRO, FILA, QUICKSILVER,LOWE ALPIN,, THE NORTH FACE. Vi stiller strenge krav til profesjonalitet og kvalitet fra våre leieprodusenter, også hva angår miljø / etikk*. Se eget oppslag

Produksjonslandene er idag hovedsakelig  Kina, Taiwan, Polen, India, Portugal og Tyskland

Vi besørger alt i.f.m. med produksjonen; design, materialvalg, tilbehørsspesifikasjon, størrelseskjema,, valg av merkemetoder, o.s.v. Når alt er på plass, oversendes spesifikasjoner til produsent, stoffer og tilbehør bestilles, produsenten tilskjærer mønster og/el lager verktøy m.m. Deretter produseres prototype / prøve for godkjennelse, slik at våre kunder er sikret å få det de har bestillt.

Kvalitetsikring er svært viktig for oss i Profil Design Norge AS. Vi er er opptatt av å levere produkter av høy kvalitet som innfrir våre kunders forventninger. Vi benytter kun anerkjente og seriøse leverandører av råvarer, og vår leieproduksjon foregår i ordnede forhold hos erfarne og profesjonelle produsenter. Kvalitetssikring ivaretas ved bl.a.: systematiserte handelsløsninger, gjennomarbeidede kravspesifikasjoner, høye krav til godkjennelse av råvarer i produksjon, innarbeidede rutiner i forbindelse med produksjon og godkjennelse av prototyper, Inspeksjon av varer før skipning i produksjonslandet, og sist men ikke minst stikk-kontroll av forsendelser ved ankomst, før utlevering/distribusjon. For å dokumentere at produktene vi produserer tilfredstiller alle krav tilbyr vi også produkt og material tester som f.eks REACH (SVHC most common) +
Cadmium and PAH test. Dette utføres av nå av TÜV Reinland.

Vi besøker våre leieprodusenter jevnlig for oppfølging og kontroll, samt for å oppdatere oss på produsentenes utvikling, nye produkter og produksjonsmetoder, samt for å se hvordan arbeidsforholdende er.

PRODUKSJON