Korona-situasjonen

Informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere:

Norge har innført svært strenge tiltak for å stoppe koronasmitten (Covid-19). Ingenting er viktigere enn helsen til våre ansatte, kunder og samfunnet for øvrig.

Derfor har Profil Design Norge AS  iverksatt  tiltak for å begrense smitten av koronaviruset, samt grunnet den reduserte oppdragsmengden. Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon for mange av våre kunder, og har på vår side  merket redusert oppdragsmengde/omsetning siden Mars. Vi mener det i denne situasjonen er ekstra viktig at vi opprettholder god kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere, slik at vi igjen kan videreføre arbeidet vi gjør sammen.

Og; vi opprettholder vareflyt, og kan fortsatt kan levere produkter som vanlig. Også vårt trykkeri kan ta oppdrag.

Vi følger nasjonale tiltak og anbefalinger.

Vi ønsker inntil videre ikke besøk i vårt showroom.

Vi har redusert drift med delvis hjemmekontor.

Alle reiser utsettes, og fysiske møter unngås/utsettes.

Og, vi er alle tilgjengelige på e-post / telefon.

Håper situasjonen bedrer seg om ikke altfor lang tid, vi står vi klare til å yte full service.