KORONA

VI ER EN DEL AV DUGNADEN – REDUSERT DRIFT:

Vi følger nasjonale tiltak og anbefalinger.

Vi ønsker inntil videre ikke besøk i vårt showroom.

Vi har redusert drift med delvis permitterte ansatte.

Alle reiser utsettes, og fysiske møter unngås/utsettes.

Men, vi opprettholder vareflyt, og vårt trykkeri kan ta oppdrag.

Og, vi er alle tilgjengelige på e-post / telefon.

Håper situasjonen bedrer seg om ikke altfor lang tid, og vi skal da stå klare til å yte full service til alle våre kunder !