KORONA

VI ER EN DEL AV DUGNADEN – REDUSERT DRIFT:

Men, vi opprettholder vareflyt, og kan fortsatt kan levere produkter som vanlig. Også vårt trykkeri kan ta oppdrag.

Vi følger nasjonale tiltak og anbefalinger.

Vi ønsker inntil videre ikke besøk i vårt showroom.

Vi har redusert drift med delvis hjemmekontor.

Alle reiser utsettes, og fysiske møter unngås/utsettes.

Og, vi er alle tilgjengelige på e-post / telefon.

Når situasjonen bedrer seg om ikke altfor lang tid, står vi klare til å yte full service til alle våre kunder !