Konsept

Vi har siden 1989 levert effektiv kommunikasjon gjennom produkter som er attraktive for mottakeren, bygger identitet, og som gir vår oppdragsgiver de ønskede resultater. Vi tilbyr design og spesialproduksjon i alle produktkategorier, og 80 % av våre leveranser går direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd. Vi jobber langsiktig og resultatorientert samarbeid med våre kunder, og kunnskapen om våre kunder er avgjørende for gode resultater.

PROFILKLÆR OG PROFILPRODUKTER: EN BETYDELIG DEL AV MARKEDSFØRING GLOBALT

I følge bransjeorganisasjonene ASI, PPAI,PSI og EPPA utgjør profilbransjen ca. 5 % av all markedsføring globalt,
og ca. 10 % av all markedsføring utenom media.

PROFILKLÆR OG PROFILPRODUKTER FORSTEKER IDENTITET OG KJENNSKAP

Våre kunder oppnår dette ved å benytte produkter som blir hyppig brukt over lengre tid
p.g.a. kvalitet, design og funksjon.

Desto hyppigere bruk / lengre varighet = Lavere pris pr. eksponering
M.a.o. kan et produkt med høyere pris gi lavere pris pr. eksponering

Uansett hva man velger er det avgjørende at kvalitet/design/funksjon er forenelig med den profil
man ønsker å identifisere sitt selskapsnavn eller varemerke med.

DESIGN